Reglement

De Stichting Jeugdcarnaval Zillewold aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met deelname aan de Zillewoldse Optocht. De deelnemers met een praalwagen die worden voortgetrokken door een gemotoriseerd voertuig, al dan niet voorzien van kenteken, moeten zelf zorgen voor een passende, dekkende verzekering en een bewijs daarvan kunnen overhandigen aan de optochtcommissie of politie indien dit gevraagd wordt. Normaliter is de WA-verzekering van het voertuig en/of Privé-aansprakelijkheidsverzekering voldoende. Controleer of deelname aan optochten niet wordt uitgesloten van dekking. Niet gekentekende voertuigen dienen een aparte verzekering te hebben voor de optocht, vaak is hier ook een bewijs van deugdelijkheid voor nodig.

NOGMAALS: DEELNAME IS OP EIGEN RISICO

KLIK HIER VOOR HET REGLEMENT DEELNAME OPTOCHT 2019